Проєкти для керівників

Школа операційного управління
 • 16 - 18 вересня

  Київ

детальнiше

«Справжній менеджер – ефективний адміністратор потенціалу своїх співробітників» (Тетяна Троян)

Форма навчання: НАВЧАЛЬНИЙ ЦИКЛ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ І ТОП-МЕНЕДЖЕРІВ

11 дводенних модулів

1 модуль/ місяць

Фото Ольга Каретникова

Експерт:

Ольга Каретникова

бiзнес-тренер
OLOS-партнер у м. Київ

Фото Дар’я Свиридова

Експерт:

Дар’я Свиридова

бiзнес-тренер
OLOS-партнер у м. Київ

ФОРМАНАВЧАННЯ: ЦИКЛ З 11 МОДУЛІВ (1 модуль на місяць, 2 або 3 дні)

Авторська методика Тетяни Троян, Ольги Каретнікової, Дар’ї Свиридової

Програма:
 • МОДУЛЬ I (2 ДНІ) «ТЕОРІЯ ПОКОЛІНЬ У МЕНЕДЖМЕНТІ»

  - Архетипи часу. Які ціннісні орієнтири сформували наші щоденні і глобальні вибори і дії наших співробітників? - OLOS-підхід у взаємодії в управлінні і комунікаціях із усіма типами поколінь. - Управління конфліктами всередині компанії згідно з взаємодією поколінь. - Які мотивуючі фактори можуть розпалити бажання приносити прибуток компанії у кожного представника поколінь? - Бізнес-кейси (реальні ситуації з життя компаній у роботі з представниками різних поколінь). Можливість змоделювати реальну ситуацію і знайти рішення. - Кіно-кейс. Синхронізація різних поколінь в одній компанії. - Z-педагогіка. Як зацікавити справою і втримати нове покоління Z у компанії? - Як виховувати і ефективно вибудовувати майбутнє з поколінням нової ери Z?

 • МОДУЛЬ II (3 ДНІ) 1. МАРКЕТИНГ ДЛЯ УПРАВЛІНЦІВ:

  - Маркетингові функції в бізнесі: які конкретно маркетинг-завдання не можуть бути делеговані або віддані на аутсорс? - Інструменти залучення клієнтів у різних ринках. Як обрати ті, що підходять для конкретної ніші? Прицільний маркетинг. Основи дизайн-мислення. - Customer Journey як основний інструмент оперативного управління маркетингом: як створити, як перетворити в метрики, як управляти.

 • 2. «ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ КОМПАНІЇ, ПРОЦЕСІВ, КОМАНДИ. УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ»

  - Оцінка персоналу як процес. Цілі і завдання оцінювання. Як організувати, які методи оцінки використовувати. - Методологія оцінки бізнес-процесів компанії. - Стиль і спосіб управління керівника. Методологія організації. - Як пов’язати результати оцінки і атестації співробітників із цілями і завданнями компанії. Вибудова «відповідного» менеджменту. - Правовий аспект управління. Що потрібно знати і брати до уваги в оперативному управлінні. - Управління проєктами як спосіб організації діяльності.

 • МОДУЛЬ III (3 ДНІ) 1. ПОБУДОВА ВІДДІЛУ ПРОДАЖУ:

  - Особливість відділу продажу в загальній структурі компанії: основні завдання в роботі відділу, процеси, організація роботи, критерії оцінки ефективності.- Особливість в управлінні – нюанси управлінського циклу стосовно відділу продажу. Управління ритмом роботи відділу – управління грошовими потоками. - Основні помилки в управлінні відділом продажу. - Менеджери з продажу – особливі співробітники. Стратити не можна помилувати! :)

 • 2. «OLOS-ПІДХІД У МЕНЕДЖМЕНТІ. ПІДБІР І АДАПТАЦІЯ»

  - Менеджмент як процес. Критерії ефективного управління. Криза менеджменту в сучасному діловому світі. - «Правильний» і «неправильний» менеджмент. Від «правильного» менеджменту до «оптимального». OLOS-підхід до управління. - Кадровий резерв. Принципи і способи формування. - Елементи управління HR-брендом. - Рівень зрілості працівників. Інструменти оперативного управління. - Підбір персоналу. Інструменти. Як створити процес у компанії «Підбір персоналу» і ефективно ним управляти. Від ситуативного підбору до системного. - Адаптація персоналу як процес.

 • МОДУЛЬ IV (3 ДНІ) 1. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК – ТЕОРІЯ

  - Не такий страшний упруЧОРТ [упроблік], як його малюють! :) - Основні помилки менеджерів при виборі показників, що відстежуються. - Фінансові і нефінансові показники ефективності. - Фінансові показники. Де гроші? Як вибудувати управлінський облік так, щоби завжди знати відповідь на це питання. - Нефінансові показники. На які питання НЕ будуть відповідати фінансові показники. ПРАКТИКА - Розглянемо 3 реальні компанії і на їхньому прикладі проаналізуємо питання: як вибудувано управлінський облік, чого боїться керівник компанії і чому. - Аналіз основних помилок. - Які зміни внести, щоби прибрати страхи керівників. - Які управлінські рішення можна приймати на основі обраних показників.

 • ТЕОРІЯ КЕЙСИ УЧАСНИКІВ

  Розглянемо Ваші компанії і дамо відповіді на питання: - Які показники включити в управлінський облік. - Як розподілити статті в БДВ [бюджет доходів і видатків] і БРГК [бюджет руху грошових коштів]. - Як визначити релевантні показники. Які управлінські рішення можуть бути прийняті на основі цифр, отриманих у кінці періоду.

 • 2. «УПРАВЛІНСЬКИЙ ЦИКЛ. ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ»

  - Принципи побудови керівником свого робочого дня. - Цикл управляння. Як побудувати і зробити його постійним. - Аналіз у роботі оперативного керівника. Джерела аналітики. Як використовувати у повсякденній роботі. Цінність аналітики. - Побудова управлінського обліку. - Оперативне планування. Інструменти і методологія. - Форми і методи оперативного контролю. - Збори-оперативки. Методологія, принципи і правила проведення.

 • МОДУЛЬ V (2 ДНІ) «СИСТЕМА МАТЕРІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ. ТОЧНІСТЬ У СТВОРЕННІ. ПРИНЦИПИ, МОДЕЛІ, МЕТОДОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ. ІНСТРУМЕНТИ ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ»

  - Матеріальна мотивація – чи це мотивація? Міфи і правда про вплив грошей на ефективність роботи співробітників. - Гігієнічні фактори у компанії. На що впливають і що обумовлюють. - Види матеріальної мотивації. Моделі. Принципи і методи. - Робота з реальними моделями матеріальної мотивації учасників. - Що таке бізнес-процеси. Методологія створення. - KPI. Навіщо потрібні керівнику і працівнику. Види KPI, методологія описання. - Впровадження процесів у культуру управління компанії.

 • МОДУЛЬ VI (2 ДНІ) «НЕМАТЕРІАЛЬНА МОТИВАЦІЯ СПІВРОБІТНИКІВ. ІНСТРУМЕНТИ ЗАЛУЧЕННЯ СПІВРОБІТНИКІВ»

  - Нематеріальна мотивація. Як мотивувати, якщо зарплата не надихає. - Типи станів працівників. Методологія «вирощування» в кожному зі станів. З ким рости, а з ким попрощатися. - Вибудова планів розвитку працівників. Як виконати функцію наставництва для свого співробітника. Практичні кейси. - Інструменти залучення співробітників у роботу. Як зробити, щоби працівник захопився справою, якою займається. - Тест Соловйова. Практична робота з тестом, аналіз карти мотиваторів. - Які дії керівника вбивають у працівникові мотивацію? - Робота з опором співробітників. Види опору. Як перевести опір співробітника у зростання.

 • МОДУЛЬ VII (2 ДНІ) «ОПЕРАЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БІЗНЕСУ»

  - Поняття і принципи операційної ефективності. - Основні показники операційної ефективності. Розробка типових показників. - Опис бізнес-процесів компанії. Теорія і практика. - Правила і процедури: як створювати, впроваджувати і контролювати. - Люди плюс процеси - як подружити. - Діагностика, розробка, впровадження. - Практикум на реальному підприємстві.

 • МОДУЛЬ VIII (3 ДНІ) 1. ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО ДЛЯ КЕВІВНИКІВ:

  1. Техніка ораторського мистецтва: - Хто такий оратор? Як використовувати інструменти ораторського мистецтва для впливу на результати діяльності команди. - Методи роботи зі страхом перед виступом. 2. Форма ораторського мистецтва: - Визначення своїх унікальних рис. Від чого залежить харизма Лідера і як її розкрити напередодні виступу. - Створення унікального іміджу. Іміджеві фішки харизматичного лідера. - Прийоми акторської техніки. Красива гра з аудиторією, точні дії, що впливають на найкраще сприйняття. 3. Зміст публічних виступів: - Структура підготовки сценарію. Робота з текстом. Створення цікавого і відповідного для аудиторії змісту. Робота з питаннями. Вміння аргументувати і розкривати суть.

 • 2. «EQ У МЕНЕДЖМЕНТІ»

  - Що таке EQ з погляду науки і як він застосовується на практиці. - Емоційний інтелект лідера як управлінський ресурс третього тисячоліття. Визначити свій EQ, способи управління собою в ситуативному менеджменті. - Тест для визначення EQ як інструмент для розуміння емоційного потенціалу співробітників. Аналіз і практичні рекомендації. - Розробка EQ на рівні компанії. Виявлення емоційних установок і методи управління динамікою EQ команди. - Оцінка лідерських здібностей потенційних кандидатів і способи розвитку лідерських навичок у тих, хто вже на керівних посадах. - Методики розвитку емпатії. - Як навчитися розуміти емоційний стан ключових співробітників і правильно «підібрати» правильний тон і слова для ефективної роботи працівника.

 • МОДУЛЬ IX (2 ДНІ) «НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СТВОРЕННЯ І УПРАВЛІННЯ ЦИМ ПРОЦЕСОМ У КОМПАНІЇ»

  - Організація внутрішнього корпоративного навчання. Цілі, завдання, принципи, форми і методи. Чому співробітники можуть говорити явне або мовчазне «ні» навчанню. Детальна методика підготовки, проведення і супровід отриманої інформації. - Практика у вигляді створення сценаріїв навчальних зборів. Як заохотити співробітників полюбити навчання. - Створення культури навчання в компанії. - Навчання не формальне, а реально залучене.

 • МОДУЛЬ Х (2 ДНІ) «УПРАВЛІНСЬКІ БОЇ». РЕЗУЛЬТАТИ

  - Гра «Управлінські бої». Без підготовки. Один на один. Усе як у житті. - Функціональні і нефункціональні управлінські рішення. Робота з реальними кейсами майбутніх Школярів. - Здатність бачити реальність своїх стратегій і моделей поведінки, які є запуском того чи іншого результату. Виграли або програли.

 • МОДУЛЬ XI (2 ДНІ) ОДИН ДЕНЬ ІЗ ЖИТТЯ КЕРІВНИКА. ГРА ПРО ОПЕРАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ. РЕЗУЛЬТАТИ

  - Гра-симулятор на управління операційним циклом бізнесу. - Вручення дипломів. - Нагородження переможця. Його, звісно, чекатиме сюрприз :) - А також шампанське, торт і святковий настрій!

Органiзацiйнi моменти

Тренери:

Ольга Каретникова

Дар’я Свиридова

Мiсця проведення:

 • 16 - 18 вересня

  Київ

Залишiть заявку на участь

Реєстрацiя на захiд завершена, але ми будемо радi бачити вас на наступному

 • У якому мiстi Вам буде зручно вiдвiдувати нашi заходи надалi?*

  не обрано

  • не обрано
  • м. Київ
  • м. Днiпро
  • м. Харкiв
Заявка успешно отправлена!

мы свяжемся с Вами в ближайшее время!

присоединяйтесь к нам в

заполните необходимые поля